วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2556

หลวงพ่อโอด วัดจันเสน

 ประวัติหลวงพ่อโอด ปัญญาธโร วัดจันเสน

หากเอ่ยถึงเกจิอาจารย์ดังแห่งเมืองปากน้ำ โพ หรือนครสวรรค์ บรรดานักพระเครื่องย่อมนึกถึง “หลวงพ่อเดิม พุทธสโร” แห่งวัดหนองโพ เป็นอันดับต้นๆ เพราะท่าน “ดัง-ขลัง-ดี” ทั้งในด้านวัตรปฏิบัติ ปฏิปทา และมีวัตถุมงคลขลังที่ได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลาย มานานเกือบศตวรรษ  หนึ่งในศิษย์สืบทอดพุทธาคมของท่านที่มีชื่อเสียงโด่งดังสืบต่อมาก็คือ พระครูนิสัยจริยคุณ หรือหลวงพ่อโอด ปัญญาธโร อดีตเจ้าอาวาสวัดจันเสน ซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานแท้ๆ ของหลวงพ่อเดิมและหลวงพ่อรุ่ง วัดหนองสีนวล 2 เกจิอาจารย์ดังแห่งเมืองตาคลี กล่าวคือโยมพ่อของหลวงพ่อโอดเป็นน้องชายแท้ๆ ของหลวงพ่อรุ่ง และแม่ของโยมพ่อท่านและหลวงพ่อรุ่ง ก็เป็นพี่สาวโยมแม่ของหลวงพ่อเดิม ดังนั้นหลวงพ่อโอดจึงเรียกหลวงพ่อรุ่งและหลวงพ่อเดิมว่า “หลวงลุง”

ท่าน มีนามเดิมว่า “วิสุทธิ์” นามสกุล “แป้นโต” แต่ชาวบ้านทั่วไปนิยมเรียกท่านว่า “หลวงพ่อโอด” ท่านเกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 28 ธ.ค. 2460 ณ บ้านเลขที่ 103 หมู่ที่ 7 (บ้านหัวเขา) อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ บุตรของนายชิต, นางต่วน มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันรวม 7 คน ท่านสำเร็จการศึกษาวิชาสามัญประถมบริบูรณ์ จากโรงเรียนวัดหัวเขา อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

เมื่ออายุ 21 ปี ได้อุปสมบท ณ วัดหัวเขา ตรงกับวันเสาร์ที่ 21 พ.ค. 2481 โดยมีพระธรรมไตรโลกาจารย์ (ยอด) วัดเขาแก้ว อ.พยุหะคีรี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูนิปุณธรรมธร วัดตาคลี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูพิพัทธศีลคุณ วัดหัวเขา เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “ปัญญาธโร”
ปี พ.ศ.2484 สอบได้นักธรรมเอก จากสำนักเรียนวัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพฯ พ.ศ.2489 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหนองสีนวล และทางคณะสงฆ์ได้ย้ายท่านให้มารักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดจันเสน จนได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าอาวาส เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2493 หลังจากนั้นเป็นเจ้าคณะตำบลจันเสน พ.ศ.2496 พระอุปัชฌาย์และเป็นศึกษาอำเภอตาคลี พ.ศ.2510 ได้รับแต่งตั้งเป็น รองเจ้าคณะอำเภอตาคลี พ.ศ.2516 เป็นเจ้าคณะอำเภอตาคลี

งาน ด้านการ ศึกษาของภิกษุ-สามเณร เป็นครูสอนนักธรรมของวัดดอนยานนาวา กรุงเทพฯ (ในสมัยที่พระอาจารย์กึ๋น เป็นเจ้าอาวาส) เป็นครูสอนนักธรรม วัดหัวเขา และวัดหนองสีนวล อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเจ้าสำนักเรียนวัดจันเสน และเป็นกรรมการตรวจประโยคธรรมสนามหลวง
ใน ด้านการเรียนไสยเวท พุทธาคมนั้น ภายหลังกลับจากการเป็นครูสอนนักธรรมที่วัดดอนยานนาวาแล้ว ได้มาอยู่ที่วัดหนองสีนวล และได้ศึกษาวิชาอาคมต่างๆ จากหลวงพ่อรุ่ง โดยศึกษาคู่กับหลวงพ่อสด วัดหางน้ำสาคร (พระครูวิจิตชัยการ) นอกจากนี้ ยังได้ไปมาหาสู่กับหลวงพ่อเดิมเป็นประจำ และหลวงพ่อเดิมก็มาหนองสีนวลอยู่เป็นประจำ ทำให้ท่านได้ศึกษาวิชาต่างๆ จากหลวงพ่อเดิม ทั้งที่วัดหนองโพและที่วัดหนองสีนวล ต่อมาในปีพ.ศ.2493 ท่านได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดจันเสน หลวงพ่อเดิมก็ให้ลูกศิษย์นำตำราต่างๆ ของท่าน ขึ้นรถไฟมาให้หลวงพ่อโอดศึกษาที่วัดจันเสนอยู่เป็นประจำ จนกระทั่งหลวงพ่อเดิมมรณภาพในปีพ.ศ.2494

พระครูนิสัยจริยคุณ หรือ หลวงพ่อโอด ปัญญาธโร อดีตเจ้าอาวาสวัดจันเสน จ.นครสวรรค์ ท่านเชี่ยวชาญทางด้านการปฏิบัติมาก โดยศึกษาเบื้องต้นจากหลวงพ่อรุ่ง แล้วไปเรียนต่อที่สำนักวิปัสสนากรรมฐาน วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ จากนั้นในปีพ.ศ.2505 ได้ไปศึกษาที่วิเวกอาศรม จ.ชลบุรี จนท่านมีความชำนาญ และมีพลังจิตกล้าแข็ง สามารถล่วงรู้เหตุการณ์ในอดีต และในอนาคตอย่างแม่นยำ ในระหว่างปีพ.ศ.2500 เป็นต้นมา ท่านได้เปิดสำนักสอน วิปัสสนากรรมฐานขึ้นที่วัดจันเสน โดยท่านเป็นผู้สอน และในระยะเวลาที่เข้าพรรษาท่านจะนั่งปฏิบัติของท่านติดต่อกัน 7 วัน โดยไม่ลุกออกมาจากกุฏิเลย

ท่าน เป็นพระที่มากด้วยเมตตา แต่ละวันจะนั่งคอยรับแขกอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ใครมีเรื่องทุกข์ร้อนใจก็จะให้คำแนะนำที่ดี ไม่เลือกชั้นวรรณะ บางคนขึ้นไปขอเงิน ขอสิ่งของต่างๆ ท่านก็ให้โดยมิได้หวงแหน บางคนนำของมาเสนอขาย ท่านก็ซื้อไว้ทั้งที่รู้ว่าเป็นของไม่ดี การพูดคุยกับญาติโยมที่มาหาหรือว่ากล่าวใคร ท่านจะยิ้มอยู่เสมอ ไม่แสดงอาการให้เห็นว่ารำคาญ หรือรังเกียจใครเลย
สำหรับวัตถุมงคลที่มีชื่อเสียงที่สุดของท่านคือ ลูกอม และสีผึ้ง สร้างตามตำรับของหลวงพ่อรุ่ง มีพุทธคุณทางด้านเมตตามหานิยม แคล้วคลาด และคงกระพัน เหรียญรุ่นแรกออกปีพ.ศ.2518 ก็ได้รับความนิยมมากเช่นกัน น้ำมนต์ดีเด่นทางเมตตา สะเดาะเคราะห์ ปัดเป่าคดีความต่างๆ
วัตถุดิบในการสร้างลูกอม ของหลวงพ่อโอด สิ่งที่ต้องมีที่ท่านได้จัดหาตามตำราของท่านที่ได้รับการสืบทอดมาจากหลวงพ่อ รุ่ง วัดหนองสีนวล เช่น ดินเจ็ดเมือง ขี้ตะไคร่เรือจ้างเจ็ดท่า ขี้ตะไคร่ตะลุงช้างเจ็ดเสา รังนกหัวหงอก ดินอุดโพรงนกเงือก เทียนวิปัสสนา ส่วนผสมลูกอมหลวงพ่อรุ่ง สีผึ้งหลวงพ่อเดิม ผงวิเศษ ผงพุทธคุณ สีผึ้ง ขนหน้าผากเสือ ขนเสือ และอื่นๆ พุทธคุณที่เด่นๆ คือแคล้วคลาด เมตตามหานิยม มหาอุดคงกระพัน กันคุณไสย

นอกจากนี้ ยังมีทรายเสกศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งอยู่ในกระถางธูปขนาดใหญ่ภายในห้องพระที่หลวงพ่อโอดปลุกเสกทุกคืน โดยประชาชนที่มากราบไหว้หลวงพ่อนาค และหลวงพ่อโอด จะต้องนำถุงใส่ทรายในกระถางธูปนี้กลับบ้านทุกคน เพราะเชื่อกันว่ามีสรรพคุณในการคุ้มครองป้องกันไฟ โจรผู้ร้าย และภูตผีปีศาจ

สมัยที่ท่านมีชีวิตวัดจันเสนจะมีงานประจำปีเพียงปีละ 3 ครั้งเท่านั้นคือ 1.งานวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อโอด 2.งานวันสงกรานต์ 3.งานวันลอยกระทง ทุกงานจะขาดภาพยนตร์และลิเกไม่ได้ ซึ่งที่วัดนี้จะไม่เหมือนวัดอื่นๆ เพราะภาพยนตร์ ลิเกที่มาแสดงจะต้องจ้างให้เลิกแสดงทุกครั้งในวันสุดท้ายของงาน หากว่าหลวงพ่อโอดไม่จ้างให้เลิกเล่นแล้ว ทั้งภาพยนตร์ ลิเก ก็จะเล่นอยู่อย่างนั้น ไม่ว่าจะเช้า สายเพียงใด โดยเป็นเช่นนี้มากว่า 20 ปีแล้ว เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะทุกคนต่างเชื่อมั่นกันว่า จำนวนเงินที่ท่านจ้างให้เลิกแสดงนั้น จะไปตรงกับหวยที่ออกในงวดนั้นๆ เสมอ  บั้นปลายชีวิตท่านอาพาธด้วยโรคเบาหวานมา นานนับสิบๆ ปี แต่ท่านก็ใช้พลังจิตของท่านข่มกลั้นความเจ็บป่วยนั้นมาตลอด จนสุดท้ายอาการกำเริบมากจนไตไม่ทำงาน ต้องนำเข้าโรงพยาบาลที่กรุงเทพฯ เพื่อล้างไต เมื่อกลับมาอยู่วัดได้ไม่นานอาการก็ทรุดลงอีก คณะศิษย์จึงนำท่านไปรักษาที่โรงพยาบาลบ้านหมี่ ก่อนที่จะมรณภาพ ตรงกับวันอาสาฬบูชา วันที่ 17 ก.ค.2532 เวลา 2 ทุ่มเศษ สิริอายุได้ 72 ปี 6 เดือน 19 วัน 50 พรรษา  สังขารของท่านถูกเก็บไว้ให้กราบไหว้สักการะนานนับสิบปี ก่อนที่จะจัดงานพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ 27 ก.พ.2543
ประวัติ หลวงพ่อโอด ปัญญาธโร วัดจันเสน (พระครูนิสัยจริยคุณ) "พระครูนิสัยจริยคุณ" หรือ "หลวงพ่อโอด ปัญญาธโร" เจ้าอาวาสวัดจันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ และเจ้าคณะอำเภอตาคลี พระเกจิชื่อดังอีกรูปหนึ่งแห่งเมืองนครสวรรค์ อัตโนประวัติ มีนามเดิมว่า วิสุทธิ์ แป้นโต เกิดเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2460 ณ บ้านเลขที่ 103 หมู่ที่ 7 บ้านหัวเขา ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โยมบิดา-มารดา ชื่อ นายชิตและนางต่วน แป้นโต มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันรวม 7 คน ในช่วงวัยเยาว์ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนวัดหัวเขา ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ก่อนลาออกมาช่วยครอบครัวประกอบอาชีพ จนอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ได้เข้าอุปสมบท เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2481 ณ พระอุโบสถ วัดหัวเขา อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ มีพระธรรมไตรโลกาจารย์ (ยอด) วัดเขาแก้ว อ.พยุหะคีรี เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูนิปุณธรรมธร วัดตาคลี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูพิพัทธศีลคุณ วัดหัวเขา อ.ตาคลี เป็นพระอนุสาวนาจารย์ หลังอุปสมบท ท่านได้มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรมวิทยฐานะ พ.ศ.2484 สามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอก จากสำนักเรียนวัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพฯ ลำดับงานปกครอง พ.ศ.2489 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหนองสีนวล อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ พ.ศ.2493 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดจันเสน พ.ศ.2493 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลจันเสน พ.ศ.2496 เป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ.2510 เป็นรองเจ้าคณะอำเภอตาคลี พ.ศ.2516 เป็นเจ้าคณะอำเภอตาคลี ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2500 ได้รับพระ ราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี พ.ศ.2510 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท พ.ศ.2520 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก พ.ศ.2527 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษ ในราชทินนาม "พระครูนิสัยจริยคุณ" ด้านการศึกษา เป็นครูสอนนักธรรมของวัดดอน เขตยานนาวา กรุงเทพฯ (ในสมัยที่พระอาจารย์กึ๋น เป็นเจ้าอาวาสวัดดอนฯ) เป็นครูสอนนักธรรม วัดหัวเขา และวัดหนองสีนวล อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เป็นเจ้าสำนักเรียนวัดจันเสน เป็นกรรมการตรวจประโยคธรรมสนามหลวง เป็นต้น หลวงพ่อโอด ได้ศึกษาพุทธาคมจากพระเกจิชื่อดัง คือ หลวงพ่อรุ่ง วัดหนองสีนวล อ.ตาคลี, หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ อ.ตาคลี, หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค อ.ตาคลี และหลวงพ่อเชน วัดสิงห์ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี นอกจากนี้ ยังมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อรุ่ง วัดหนองสีนวล และหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ สองพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของอำเภอตาคลี ในฐานะที่เป็นหลานที่ใกล้ชิด โดยโยมพ่อของหลวงพ่อโอด คือ นายชิต แป้นโต เป็นน้องชายแท้ๆ ของหลวงพ่อรุ่ง วัดหนองสีนวล และแม่ของนายชิต เป็นพี่สาวโยมแม่ของหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ดังนั้นหลวงพ่อโอด จึงเรียกหลวงพ่อรุ่ง และหลวงพ่อเดิมว่า หลวงลุง ด้านการศึกษาด้านพุทธาคม เมื่อท่านกลับจากการเป็นครูสอนนักธรรมที่วัดดอนยานนาวาแล้ว ท่านได้มาอยู่กับหลวงพ่อรุ่ง ที่วัดหนองสีนวล ซึ่งในระยะนี้เองที่ท่านได้ศึกษาวิทยาคมต่างๆ จากหลวงพ่อรุ่ง ส่วนหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ท่านมาที่วัดหนองสีนวลอยู่เป็นประจำ ซึ่งหลวงพ่อโอดได้ศึกษาวิชาต่างๆ จากหลวงพ่อเดิม ทั้งนี้ จากคำบอกของท่านเองว่า ท่านยังมีอาจารย์อยู่อีก 2 รูป คือ หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ในช่วงปี พ.ศ.2500 เป็นต้นมา ท่านมักไปเยี่ยมหลวงพ่อพรหมเป็นประจำ พระอาจารย์อีกรูป คือ หลวงพ่อเชน วัดสิงห์ ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ท่านไปอยู่เรียนกับหลวงพ่อเชน ที่วัดสิงห์ เรียนวิชาทำตะกรุด ด้านวิปัสสนากัมมัฏฐาน หลวงพ่อโอด เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านการปฏิบัติมาก ท่านศึกษามาจากหลวงพ่อรุ่ง ต่อมาท่านได้ไปศึกษาต่อที่สำนักวิปัสสนาวัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ ระหว่าง พ.ศ.2500 ท่านได้เปิดสำนักสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานที่วัดจันเสน โดยท่านเป็นผู้สอน หลวงพ่อโอด เป็นพระที่มีเมตตาสูงยิ่ง วันหนึ่งๆ ท่านจะนั่งคอยรับแขกอยู่ทั้งวัน ใครมีเรื่องทุกข์ร้อนใจไปหาท่าน ท่านก็จะให้คำแนะนำที่ดีโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ ไม่ว่าจะยากดีมีจน หลวงพ่อโอด มรณภาพอย่างสงบ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2532 สิริอายุ 72 ปี พรรษา 50 ปัจจุบัน สังขารของหลวงพ่อโอด ได้เก็บรักษาไว้ที่ตึกนิสิตสามัคคี วัดจันเสน เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้า ไปกราบสักการะทุกวัน

อ่านบทความต้นฉบับจากเว็บ http://www.itti-patihan.com/ ได้ที่ : http://www.itti-patihan.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%94-%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B9%82%E0%B8%A3-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93.html